تألیف : دکتر روح الله حیدری (و همکاران)

این کتاب با هدف ارتقای توانمندی‌های پژوهشی علاقه‌مندان به فعالیت در حوزه علوم پایه پزشکی و همچنین داوطلبان شرکت در المپیاد دانشجویی حیطه تفکر علمی در علوم پایه پزشکی نوشته شده است. با توجه‌ به مهارت‌محور بودن این حوزه، در این مجموعه، از روش آموزش فعال استفاده شده‌است. توانمندی‌های مذکور در قالب چهار فصل مرور متون و رسم نقشه مفهومی، فرضیه‌سازی، طراحی مطالعه و تفسیر یافته‌ها تقسیم شده‌است.

مهلت خرید به پایان رسید