ثبت نام دوره آموزشی المپیاد حیطه “کارآفرینی و کسب و کارهای فناورانه”

ویژه شانزدهمین المپیاد‌‌ علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور ثبت نام دوره آموزشی و منتورشیپ حیطه…

ثبت نام دوره آموزشی المپیاد حیطه “مدیریت نظام سلامت”

ویژه شانزدهمین المپیاد‌‌ علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور ثبت نام کلاس حیطه مدیریت نظام سلامت…