تاریخ کلاس های آمادگی المپیاد مدیریت و علوم پایه

تاریخ کلاس های آمادگی المپیاد مدیریت و علوم پایه اولین کلاس آمادگی حیطه مدیریت چهارشنبه…

اولین گردهمایی ما

اولین گردهمایی ما جلسه توجیهی " المپیاد پزشکی : اولین گردهمایی ما توجه : بعد…

بازگشت مقتدرانه مدالمپیاد

بازگشت مقتدرانه مدالمپیاد مدالمپیادی های عزیز سلام ! ما دوباره برگشتیم ! این بار قدرتمندتر…