نتايج نهايي مرحله فردي و گروهي پانزدهمین المپياد دانشجويي علوم پزشكي

اسامی دریافت کنندگان دیپلم افتخار مرحله گروهی پانزدهمین دوره المپیاد علمی    (5 حیطه) اسامی دریافت…

نتايج نهايي مرحله فردي و گروهي چهاردهمین المپياد دانشجويي علوم پزشكي

اسامی دریافت کنندگان دیپلم افتخار مرحله گروهی چهاردهمین دوره المپیاد علمی حیطه مطالعات میان رشته…

نتایج سیزدهمین المپیاد علوم‌پزشکی

اسامی مدال‌آوران بخش انفرادی حیطه کارآفرینی دانلود اسامی مدال‌آوران بخش انفرادی حیطه استدلال بالینی دانلود…

نتايج نهايي مرحله فردي و گروهي سیزدهمین المپياد دانشجويي علوم پزشكي

اسامی نفرات برتر مرحله گروهی سیزدهمین دوره المپیاد علمی حیطه آموزش پزشکی   -   حیطه مطالعات…

نتايج نهايي مرحله فردي و گروهي دوازدهمین المپياد دانشجويي علوم پزشكي

نتایح مرحله گروهی دوازدهمین المپیاد علمی حیطه‌های:  استدلال بالینی  -   مطالعات میان رشته‌ای  -  تفکر علمی در علوم پایه  -  مدیریت…

نتايج نهايي مرحله فردي و گروهي یازدهمین المپياد دانشجويي علوم پزشكي

- نتايح مرحله گروهی یازدهمين المپياد علمي حيطه‌هاي:  استدلال باليني  -   مطالعات میان رشته‌ای  -  تفكر علمي در علوم پايه …

نتايج نهايي مرحله فردي و گروهي دهمین المپياد دانشجويي علوم پزشكي

اعلام ده رتبه برتر مرحله گروهي دهمين المپياد علوم پزشکي مرداد97 ( استدلال باليني  -   فلسفه پزشكي  -  تفكر…

نتايج نهايي مرحله فردي و گروهي نهمین المپياد دانشجويي علوم پزشكي

- نتايح مرحله گروهي نهمين المپياد علمي حيطه‌هاي: ( استدلال باليني  -   فلسفه پزشكي  -  تفكر…

نتايج نهايي مرحله فردي و گروهي هشتمین المپياد دانشجويي علوم پزشكي

اسامي منتخبين هشتمين دوره المپياد علمي دانشجويان علوم پزشكي - مرحله انفرادي در چهار حيطه…

نتايج نهايي مرحله فردي و گروهي هفتمین المپياد دانشجويي علوم پزشكي

- اسامي منتخبين آزمون انفرادي در چهار حيطه هفتمين المپياد علمي دانشجويان علوم پزشكي شهريور…