صفحه اصلی

اطلاعیه کلاس ها و محتوای آموزشی
فاطمه زارعیان

ثبت نام دوره آموزشی المپیاد حیطه “کارآفرینی و کسب و کارهای فناورانه”

ویژه شانزدهمین المپیاد‌‌ علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور ثبت نام دوره آموزشی و منتورشیپ حیطه کارآفرینی آغاز شد. منتور و مدرسین:‌ دکتر سارا طاهر؛ مدال

Read More »