طبق بخشنامه‌ای که پارسال برای مدال نقره اعلام شد و بخشنامه‌ای که امروز برای مدال برنز اعلام شد، ازین به بعد، تمام مدال‌آوران المپیادهای دانشجویی وزارت بهداشت(طلا، نقره و برنز)، اعم از مدال گروهی و انفرادی، می‌توانند یک نوبت از فرصت #استریتی آزمون رزیدنتی استفاده کنند.