تاریخ کلاس های آمادگی المپیاد مدیریت و علوم پایه

اولین کلاس آمادگی حیطه مدیریت چهارشنبه 92/8/8 ساعت سه در دانشکده پزشکی کلاس شماره یک برگزار میگردد.

اولین کلاس آمادگی حیطه علوم پایه آذر ماه برگزار خواهد شد. زمان و مکان کلاس متعاقبا از طریق همین سایت اعلام خواهد شد.

تاریخ کلاس های آمادگی المپیاد مدیریت و علوم پایه
تاریخ کلاس های آمادگی المپیاد مدیریت و علوم پایه

نوشته ‌شده به دست محمد مهدی محبي در تاریخ پنجشنبه دوم آبان ۱۳۹۲