ترجمه صفحات 84 الی 97 حیطه مطالعات هم اکنون قابل دسترسی می‌باشند.
⬅️ جهت خرید ترجمه و دریافت رمز مبلغ ۵۰/۰۰۰ تومان را به شماره کارت 4662-2076-6916-6037 (به نام فاطمه زارعیان) واریز کرده و فیش واریزی را به همراه نام و نام خانوادگی، رشته و دانشگاه محل تحصیل، سابقه قبلی شرکت در المپیاد، و شماره تماس خود، به ادمین مدالمپیاد در تلگرام (@medolympiad_admin) ارسال فرمایید.

⚠️توجه:
همانطور که قبلاً گفته شد، خرید و استفاده چندین نفر از یک #ترجمه مشترک، غیراخلاقی و ممنوع است و شرعا حرام می‌باشد. درصورتی که مدالمپیاد در هر زمان متوجه استفاده گروهی از ترجمه ها توسط افرادی شود، از همان لحظه به بعد، فرد خاطی از روند ترجمه حذف خواهد شد و ادامه ترجمه ها در اختیار ایشان قرار داده نمی‌شود و همچنین امکان استفاده از تمامی خدمات مدالمپیاد در سالهای آینده و المپیاد های بعدی نیز از ایشان سلب خواهد شد. ⛔️

? درصورت نیاز به خرید گروهی یا دانشگاهی ترجمه ها، جهت استفاده از تخفیف ۱۵درصدی خرید گروهی و صدور فاکتور، به ادمین مدالمپیاد مراجعه فرمایید.

ورود به صفحه دانلود