سهمیه دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی در مرحله غربالگری (مرحله اول انفرادی) پانزدهمین المپیاد علمی علوم پزشکی

جدول سهمیه بندی حیطه کارآفرینی و کسب و کارهای فناورانه متعاقبا اعلام خواهد شد.

مرکز المپیادهای علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

دانلود جدول_سهمیه_بندی_در_آزمون_مرحله_اول_انفرادی_پانزدهمین_المپیاد_علمی

Privacy Preference Center