سومین و چهارمین جلسه آمادگی المپیاد مدیریت

باعرض سلام خدمت مدالمپیادی ها .

سومین جلسه ما دوشنبه 92/9/4 ساعت سه داخل EDC برگزار میشه.

چهارمین جلسه ما دوشنبه 92/9/18 ساعت سه داخل EDC برگزار میشه.

چهارشنبه سیزدهم آذر ۱۳۹۲ نوشته ‌شده به دست محمد مهدی محبي

Privacy Preference Center