– نتايح مرحله گروهي نهمين المپياد علمي حيطه‌هاي:
( استدلال باليني  –   فلسفه پزشكي  –  تفكر علمي در علوم پايه  –  مديريت نظام سلامت  –  آموزش پزشكي )
– نتايح مرحله انفرادي نهمين المپياد علمي حيطه‌هاي: 
( استدلال باليني  –   فلسفه پزشكي  –  تفكر علمي در علوم پايه  –  مديريت نظام سلامت  –  آموزش پزشكي )
– اسامی راه یافتگان به مرحله گروهی نهمین المپیاد علمی سال 1396

نام حيطه

منطقه آمايشي

استدلال باليني

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

آموزش پزشكي

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

مديريت نظام سلامت

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

فلسفه پزشكي

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

علوم پايه

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *