اسامی دریافت کنندگان دیپلم افتخار مرحله گروهی پانزدهمین دوره المپیاد علمی    (5 حیطه)
اسامی دریافت کنندگان دیپلم افتخار مرحله انفرادی پانزدهمین دوره المپیاد علمی
حیطه آموزش پزشکی   –    حیطه مدیریت نظام آموزش و سلامت   –    حیطه همگرایی در علوم پایه   –  حیطه استدلال بالینی  
اسامی نفرات برتر مرحله گروهی پانزدهمین دوره المپیاد علمی
حیطه آموزش پزشکی   –    حیطه مدیریت نظام آموزش و سلامت   –    حیطه همگرایی در علوم پایه    –   حیطه استدلال بالینی   –   حیطه کارآفرینی و کسب و کارهای فناورانه

اسامی نفرات برتر مرحله انفرادی‌ پانزدهمین دوره المپیاد علمی
حیطه آموزش پزشکی   –   حیطه مدیریت نظام آموزش و سلامت   –    حیطه همگرایی در علوم پایه    –   حیطه استدلال بالینی

Privacy Preference Center