کارگاه های تدریس ۴ مهارت پیشرفته برای مرحله دوم انفرادی المپیاد همگرایی علوم پایه

  🥇مدالمپیاد برگزار می‌کند: کارگاه های تدریس ۴ مهارت پیشرفته برای مرحله دوم انفرادی المپیاد…

پرداخت قسط دوم دوره آموزشی المپیاد حیطه “آموزش پزشکی”

ویژه افرادی که به صورت اقساطی در این دوره شرکت کرده اند. لطفاً جهت تکمیل…

ثبت نام دوره آموزشی المپیاد حیطه “کارآفرینی و کسب و کارهای فناورانه”

ویژه شانزدهمین المپیاد‌‌ علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور ثبت نام دوره آموزشی و منتورشیپ حیطه…

ثبت نام دوره آموزشی المپیاد حیطه “مدیریت نظام سلامت”

ویژه شانزدهمین المپیاد‌‌ علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور ثبت نام کلاس حیطه مدیریت نظام سلامت…

ثبت نام دوره آموزشی المپیاد حیطه “آموزش پزشکی”

ویژه شانزدهمین المپیاد‌‌ علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور ثبت نام کلاس حیطه گروه کلاسی حیطه…

ثبت نام دوره آموزشی المپیاد حیطه “استدلال بالینی”

دوره آموزشی المپیاد حیطه "استدلال بالینی" ویژه شانزدهمین المپیاد‌‌ علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور مدرس:…

ثبت نام دوره آموزشی المپیاد حیطه “همگرایی علوم پایه”

دوره آموزشی المپیاد حیطه "همگرایی علوم پایه" ویژه شانزدهمین المپیاد‌‌ علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور…