ویدئوهای مربوط به وبینار آموزشی حیطه مطالعات میان رشته ای دوازدهمین المپیاد علوم پزشکی

مدالمپیادیهای عزیز در این پست نظر شما را به ویدئوهای مربوط به وبینار آموزش جیطه مطالعات میان رشته ای دوازدهمین المپیاد علوم پزشکی جلب میکنیم . با مد المپیاد همراه باشید .

برای دانلود یا مشاهده هر کدام از ویدئوها روی آن کلیک کنید .

ویدئوی مطالعات قسمت اول

ویدئوی مطالعات قسمت دوم

ویدئوی مطالعات قسمت سوم