به اطلاع می رساند عناوین موضوعات حیطه های پنج‌گانه پانزدهمین المپیاد علوم پزشکی به شرح ذیل خواهد بود.

🔶 حیطه استدلال بالینی:

میکروبیوم روده و بیماریها

🔶 حیطه  آموزش پزشکی:

کلیات آموزش پزشکی
با تمرکز بر آموزش مبتنی بر محیط کار

🔶 حیطه همگرایی علوم پایه:

پروبیوتیک ها

🔶 حیطه کارآفرینی و کسب و کارهای فناورانه:

شبیه سازهای آموزشی

🔶 حیطه مدیریت نظام آموزش و سلامت:

ادغام آموزش و نظام سلامت

🔗 لینک مستقیم خبر

Privacy Preference Center